verder…

oktober 2, 2006

De turbine draait beter dan voorgaande maar de motor levert nog niet de voorziene stroom. Aansluiten op een fietslampje leverde niets op. Dit is waarschijnlijk doordat de motor DC-stroom levert en een fietslampje AC is. Een vlotmeter noteerde iets meer dan 2 volt als ik er hard tegen blies, dus zullen we nog eens moeten te rade gaan bij een technieker…

Advertenties

Wieken (3)

oktober 2, 2006

Na een kort onderzoek op internet vonden we volgende turbine: (BRON: wikipedia.org)

Savonuis Turbine

turbine

turbine

turbine

Wieken (2)

oktober 2, 2006

Tweede turbine

Het tweede model is een dubbele wiek van stukjes plastic fles. De wieken zijn hierdoor lichter maar hebben opnieuw last van weerstand doordat de wind ook op de rug van de wiek blaast en het draaien stopzet. Ook door een derde wiek te bevestigen weigert deze manier van werken (onder)

Wieken (1)

oktober 2, 2006

Eerste turbine

De eerste wieken zijn halve liter-flesjes die d.m.v. nagels door de bevestiging verbonden waren. De flessen zijn uitgehold zodat wind stuwing kan veroorzaken. Dit systeem was echter te zwaar en zorgde voor weerstand na 1 omwenteling.

Verlengstuk As

oktober 2, 2006

Tussenstuk (Chemische Bevestiging)

De bevestiging van de wieken op de motor gebeurd door deze “Chemische bevestigingen”, gevonden in Brico. Door de vorm en bouw van de bevestigingen kunnen we de wieken op vele manieren bevestigen.

Motor

oktober 2, 2006

Motortje

De motor is een elektro-motortje van 12volt (DC) en werkt een dubbel. Dit wil zeggen dat het kan worden aangedreven door batterijen en het kan stroom leveren via de contacten door de as zelf te laten draaien. Op de as komt de windturbine.

Opgave en idee

oktober 2, 2006

Ontwerp een voorwerp dat kan dienen als baken. Een baken is een voorwerp dat door herhaling van dit voorwerp in een ruimte een grensaanduiding in de ruimte aangeeft. Uitvoeren van 1 baken en door middel van een fotovoorstelling een aanduiding weergeven van een afgebakende zone…

ID
We maken een baken in de vorm van een speer (1,6m) dat in de grond kan worden gestoken. Bovenop de speer komt een windturbine die d.m.v. een elektromotor een lampje aandrijft. Zo kan het baken ’s nachts worden gezien. (bijvoorbeeld op het strand, of andere winderige streken)